اینماد

 
 

احتراما با توجه به اينكه ارزيابي والدين از نحوه اداره امور جاري مدرسه شامل كادر آموزشي،پرورشي و فضاي آموزشي و . . . يكي از مهمترين ملاك هاي بهبود عملكرد مدارس مي باشد. از اولیا عزیز خواهشمندیم باشركت در اين نظر سنجي در بهبود عملكرد ما را ياري رسانند .
لينك پرسشنامه
https://survey.porsline.ir/s/ILdxV4v
 
 
 

 
 

افتخارات مدرسه

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  مناسبت ها