ارتباط با موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر
      نشانی:بندر ماهشهر،شهرک بعثت،منازل ۸۲ واحدی
         آدرس اداره پست براساس کد پستی : بندرماهشهر، بخش : مرکزی، روستا: جراحی، روستا: شهرک ممکو، محله: شهرک بعثت ( ممکو )، خیابان فرعی، خیابان اصلی شهرک بعثت ( ممکو )، پلاک: 0.0، طبقه: همکف

تلفن:۰۶۱۵۲۴۲۴۶۱۵
 زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبهساعت : 14 - 8
سایت  www.eci-npc.com :
------------------------------------------------------
ارتباط با آموزشگاه :

آدرس :بندر ماهشهر -ناحیه صنعتی-کوی توحید -جنب حراست

 06152377162:شماره تماس

زمان کاری :  شنبه تا سه شنبه 13:45 الی7:30 *** چهارشنبه  12:15  الی 7:30

ایمیل آموزشگاه : sch.ecinpc@gmail.com